Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Terazi Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: Terazi Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:25 am

24 Eylül - 23 Ekim

Grubu: Hava, negatif
U?urlu günü: Cuma
U?urlu say?s?: 2, 6, 16, 432, 9763
U?urlu ta??: Opal, Agat
U?urlu renkleri: Aç?k pembe, Aç?k mavi, Turkuaz ve mat renkler
U?urlu kokular?: Gardenya, Yasemin, Orkide
U?urlu çiçekleri: Pembe krizantem, Pembe gül,
U?urlu müzik: Romantik parçalar
Belirgin özelli?i: Sayg? ve zariflik
Negatif yönü: Kendini be?enmi?lik, gösteri? merak?
?ste?i: Mükemmel dostluk
Anla?t??? burçlar: ?kizler, Kova
Anla?amad??? burçlar: Koç, Yengeç, O?lak
Kariyerine yard?mc? olacak burç: Yengeç
Duygusal aç?dan destekçi burç: O?lak
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: Akrep
Evlilik için uygun burç: Koç


ÖZELL?KLER?

Terazi burcunda do?an insanlar güçlü bir adalet duygusuna sahiptirler. ?nsanc?l ve samimidirler. Olduklar? gibi gözükürler. ?nsanlar?n onlar? oldu?u gibi kabullenmesini isterler. Karar vermeden önce her ?eyi etrafl?ca dü?ünürler. Nazik ve yumu?akt?rlar. Ba?kalar?n?n ya?ant?s?na müdahale etmeyi severler. K?skanç ve kendilerini be?enmi? olurlar. Prensip sahibidir. Yalandan nefret ederler. Bazen yaln?zl??? severler.

Terazilerin üstün bir yarg? yetenekleri vard?r. Tembeldirler. Zor karar verirler. Ama ald?klar? kararlar? uygulamaya koymak için vakit kaybetmezler. Adaletin gerçekle?mesi için ellerinden geleni yaparlar. Hayalci ve fantastiktirler. Kad?nlar? de?i?mez bir ?ekilde güzel, erkekleri de genellikle yak???kl?d?r.

Terazi erke?inin a??na dü?en kad?n, kolay kolay kurtulamaz. ?kna yetene?i oldukça güçlüdür. A?k sözcü?ü ve Terazi sözcü?ü kesinlikle e? anlaml?d?r. Romantik a?k? Terazi icad etmi?tir. ?stedi?i bir k?z? kazanmak için büyük bir kolayl?kla hileye ba?vurabilir ve çok nadiren ba?ar?s?z olur. Terazi erke?inde döneklik e?ilimi vard?r. Yani kararlar?nda zorland??? yerden dönebilir.

Terazi erkekleri a?k? ve arkada?l?klar? birbirine kar??t?r?rlar. Terazi erke?i kar???kl?ktan nefret eder. K?z?nca kas?rga gibidirler. Öfkelerine yenilirler. Entelektüelli?e ve bilgiye önem verirler. A?k sözleri söylemekte üstlerine yoktur. Havaidirler. Dans ve müzikten ho?lan?rlar.

Teraziler uyumlu ve dengeli bir ya?am ararlar. Terazi erke?i, denge ve uyumun pe?indedir. Entelektüel ve duyarl? kad?nlardan ho?lan?rlar. ?li?kilerinin monotonla?mas? en büyük kabusudur. Çabuk a??k olurlar.

Terazi kad?n? ise a?k tutkunudur. ?nce ve zarif ?eylere tutkuyla ba?l?d?r. Vücut hatlar? bir bal??? and?rmasa bile dolgun ve oldukça da düzgündür. Yumu?ac?k, bembeyaz ve tav?an kadar nefis bir yarat?k olabilir, yada yapma bir bebek gibi görünebilir ama kafas? erkekçe bir mant?kla çal???r. Her tart??mada sizinle ba?a ba? yar??a bilir. Terazi k?z? tart??may? çok sever, e?er tart??acak kimse bulamazsa kendisiyle tart???r. Terazi k?z? kendi ba??na bir kavgay? da ba?latabilir.

Bu burçta do?an çocuklar sevimliliklerini verdi?i üstünlü?ü iyi kullan?rlar. Kararlar?n? kendileri vermek ister. Terazi burcu ebeveyni çocuklar?n? çok sevmekle birlikte birbirlerinin sevgilerinden daha ço?unu göstermezler.


D??ER ÖZELL?KLER?

Nazik, hassas, dengeli, kibar, uyumlu ki?ilerdir. Kavga ve gürültüden ho?lanmaz, etraflar? ile iyi geçinmeye çal???rlar. ?nsanlarla konu?arak anla??r; yumu?akl?k ve tatl? dil ile y?lan? deli?inden ç?kar?r. Ama bütün bunlar, herkesle dostturlar anlam?na da gelmez. Bilakis iyice inceleyip, emin olduktan sonra dost seçerler. Genellikle tercihleri, ya çok zirvedekiler ya da kendilerine ihtiyac? olan ki?ilerdir. Böyle bir arkada?l?k dengesi kurarlar.

Adalet duygular? çok kuvvetlidir. Haks?zl??a tahammülleri yoktur. Hatta kendi zararlar?na bile olsa haktan yana, hakk? savunurlar. Çünkü hak yerini bulunca zarar veya faydan?n söz konusu olmad???n?n bilincindedirler. Önemli olan adil olabilmektir.

Bildi?inden ?a?maz. ?yiyi kötüyü çok iyi ay?rabilir, verdi?i sözü, hemen olmasa bile yerine getirir. Sakin davran??l?, anlay??l? olu?lar? ile herkes üzerinde güven kazan?rlar. Yani hem severler hem de sevilirler.

Genellikle herkese de?er verirler. Fikirlerinizi dinler, sayg? gösterir ama daha sonra mutlaka kendi bildiklerini yaparlar. Sakin hallidirler. Kar??s?ndaki insan? k?rmak istemezler, gereksiz tart??malara yol açmaktan kaçarlar. Bir konuda üzerlerine çok gidilirse gerilemi? gibi yaparlar. Asl?nda kendilerini be?enirler. De?erlerinin anla??lmas? en büyük arzular?d?r.

Müzik ve sevgi ya?amlar?n?n iki ana hedefidir. Sevgisiz ya?ayamazlar. Bu yüzden ilk önüne ç?kana kap?l?p çabuk evlenirler. Sevgi a??r bas?nca duygular çok öne ç?kar ve mant?k örtülür. Bu co?ku ile sevgi yeminleri, sözleri verebilirler. Daha sonra limana var?nca, hatalar?n? anlar ve ba?ka a?klar ararlar. ?ayet sevdi?i ki?ide a?k?, ilgiyi, dengeyi ve rahat? bulmu?sa tatmin olur. Arad???n? bulmu?sa e?i, çocuklar? ve yuvas? birinci planda gelir.

Sevdi?i zaman her ?eyini verir. Hatta sevdi?i söz konusu olunca adalet anlay???nda bile torpil yapabilir. Aksi halde aray??lar? bitmez. Daldan dala konar, sürekli hareket halinde olurlar. Çapk?nl?k ve ç?lg?nl?klar yaparlar. Onlar?n ya?am h?zlar?na yeti?mek kolay de?ildir.

Cazibeleri, yak???kl?l?klar?, kibar davran??lar? sayesinde daima pe?lerinde ko?ulan onlar olurlar. Onlarda adeta ?eytan tüyü vard?r. Hatta ters davran??lar bile yapsalar her ne hikmetse gene de aran?lan kimse olmay? ba?ar?rlar. Çok ustaca yalan söyleyebilirler. Yüksekten atarak tutamayacaklar? sözler verebilirler.

?kinci a?k? ise müziktir. Uyan?nca ilk yapt?klar? ?ey radyo açmak veya kaset çalmakt?r. Sadece dinlemekle kalmay?p müzik u?ra?? içindede bulunabilirler ama dinleyici yönleri daima a??r basar. Kulaklar? hassas, seslen de genellikle güzeldir.

Güzeli ve tüm güzellikleri severler. Giyimlerine çok dü?kün olurlar. Pahal?, lüks, zevkli ve daima marka giysiler alma sevdalar? vard?r. ?al, e?arp gibi ?eyler kullanmay? ??kl???n temeli olarak görürler. K?saca ??k, temiz ve daima bak?ml? olmaya dikkat ederler. Beraber olduklar? insanlar?nda öyle olmalar?n? isterler. Ayr?ca saç?na, sakal?na, tenine, b?y???na çok itina ederler. Erkeklerin bile kendilerine özel kozmetik ürünleri vard?r. Belki de baz? kad?nlardan daha çok güzelliklerine dü?kün olurlar.

Bar?? ve dengenin bozulmamas?na özen gösterirler. Ancak, çok gerekti?i zaman fizik kuvvet kullanmada da ustad?rlar. Yumu?ak kürklerinden ç?k?nca tungsten madeni kadar sert olurlar. Öyle nazik birinden sert davran??lar ummayanlar bundan çok etkilenirler. Böylece onlar yine dengeyi yakalam?? olurlar.

Kendilerini yoracak fiziksel hareketlerden pek ho?lanmazlar. Bu onlar? tembelli?e itebilir. A??n lükse ve rahatl??a dü?künlükleri vard?r.

Para ve maddeye ba?l?l?klar? yoktur. Çok cömerttirler. Hatta çok müsrif bile olabilirler. Cebinde sadece 10 liras? olsa, ihtiyac? olana hepsini hiç dü?ünmeden verebilirler. Bir anlamda gelecek endi?esinden do?an korkular? yoktur.

Ba?kalar?n?n imkanlar?n? da çok iyi kullan?rlar, ama dengeli ve adaletli bir ?ekilde. Sadece kendi ç?karlar?n? de?il, hatta kar??s?ndakinin ç?kar?n? dü?ünerek.

Her konuda denge sa?lamak onlar?n i?idir. Belki ak?ll? de?ildirler ama madde ile mana, duygu ile mant?k aras?nda uyum kurabilirler. Sevecen olduklar? kadar, duygusuz ve kat? da olurlar.

Güzel sanatlar?n her dal?nda ve hukuk alanlar?nda da ba?ar?l? olurlar. Ayr?ca nazik, kibar ve insana de?er verici yönleri ile politika sahas?nda yer alabilirler.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
Terazi Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: