Erkan Petekkaya Ailesi


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Koç Burcu « Burçlar?n Özellikleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 165
Yaş : 27
Dikkat : ErkaN PeteKKaYa
Müzik Türü :
Erkan Petekkaya :
3 / 1003 / 100

Kayıt tarihi : 05/09/08

MesajKonu: Koç Burcu « Burçlar?n Özellikleri   Paz Eyl. 07, 2008 9:21 am

21 Mart - 20 Nisan

Grubu: Ate?, pozitif
U?urlu günü: Sal?
U?urlu say?s?: 6, 9, 15, 343, 2618
U?urlu ta??: P?rlanta, Ametist, Agat, Sitrin
U?urlu renkleri: Ate? k?rm?z?s?, Nar çiçe?i, Al
U?urlu çiçekleri: Lale, Gelincik, Papatya
U?urlu kokular?: Manolya, Lavanta çiçe?i, ?t?r
U?urlu müzik: H?zl? ve tempolu parçalar, Mar?lar
Belirgin özelli?i: Cesaret
Negatif yönü: Acelecilik
?ste?i: Liderlik
Anla?t??? burçlar: Aslan, Yay
Anla?amad??? burçlar: Yengeç, Terazi, O?lak
Kariyerine yard?mc? olacak burç: O?lak
Duygusal aç?dan destekçi burç: Yengeç
Maddi aç?dan en yard?mc? burç: Bo?a
Evlilik için uygun burç: Terazi


ÖZELL?KLER?

Koç burçlar?n ilkidir. Koç do?umu temsil eder. Koçlar hareketli ve enerjik olurlar. ?nsan?n silah?n? elinden alan safl?k, ayn? zamanda Koç insan?n?n korkusuzlu?unun nedenidir. Koç'da art niyet ve kötü dü?ünce yoktur. Ya?am? boyunca da bu durum böyle devam eder. Kendisinde olu?mu? ku?kular, bir kimsenin kendisine iyi davranmas?yla hemen ortadan kaybolur. Hayalcidir, ama kendi hayalleri, bir ba?kas?n?n y?k?m?n? gerektirmeyen ve zarar vermeyen hayallerdir.

Bu burcun insanlar? iler ki y?llarda çapk?n, ya?amay? seven, canl? ve aktif olurlar. Koç erke?i asidir. Dü?ünceleriyle ya?am tarzlar? uyumludur. Yarat?c?, pratik ve merakl?d?rlar. Giri?imci ve serüven pe?indedirler. Kendilerini pratikleriyle kan?tlamak isterler. Ne istediklerini bilirler ve pe?inden ko?arlar. Sab?rs?zd?rlar, nasihat dinlemekten ho?lanmazlar. Bu nedenle zaman zaman zor durumda kal?rlar.

Yeni ?eylere ba?lamaya bay?l?rlar. F?rsatlar? de?erlendirirler. Yapt?klar?n?n ba?kalar? taraf?ndan onaylanmas? onlar için önemlidir. Çabuk sald?r?ya geçerler. Patavats?zca ve kavga edercesine konu?urlar. Anlatt?klar?n?n dinleyiciye çekici gelmesi için hayal güçleri ile olaya renk katarlar. K?yaslanmaktan nefret ederler. Olaylar istedikleri biçimde geli?mezse uzla?maz olurlar.

Söz sahibi olmak için güç kullanabilirler. Kendilerini yeterince özgür hissediyorlarsa, ili?kilerinde uyumlu davran?rlar. Bu burçta do?anlar, her ?eyi daha h?zl? kavrad?klar?ndan çabuk ö?renirler. Espri anlay??lar? geli?mi?tir. Hiç olmad?k yerlerde herkesi güldürürler. Cinsel çekiciliklerini göstermeyi severler. Koç erke?ini güzellik ve çaresizlik çeker. Onu etkilemenin en iyi yolu, ??martmakt?r. Ele?tiriye kar?? alerjik bir ki?ili?i vard?r. Direkt davran?lmay? sever.

Koç burcu kad?n?n?n üstesinden gelmek zordur. Mesafeli, so?uk ve antipatik görünerek, erkeklerden ho?lanmad??? izlenimi uyand?rabilir. Her zaman farkl? biri oldu?unu bilir, asi biridir. Koç k?z? dürüst bir nedene dayan?yorsa, sizi kendisine kompliman yapmaya zorlayacakt?r. Bitmek bilmeyen tezcanl?l??? harekete geçmesi için yeterlidir.

Rol yapmay? sever. Atletik ve entelektüel tipleri çekici bulur. Seksüel aç?dan kontrolü elden b?rakmak istemezler. Koç kad?nlar? ?arap gibidir. Bu burcun anne ve babalar? önce hep "ben" dedikleri için çocuklar? için de böyle dü?ünürler. Çocuklar?n?n üstlerine fazla titrerler ve ba?ar?l? olmalar? için bask? yaparlar.

Bu burçta do?an çocuklar enerji doludurlar. Disipline kar?? gelirler, ama oyun arkada?lar? içerisinde daima liderli?i ele geçirmeye çal???rlar. Ders çal??mak için yeterli sab?rlar? yoktur. Bu yüzden kendilerini oyuna kapt?r?rlar. Fakat çal??man?n pratik yolunu bulduklar? zaman enerjileri onlara yard?mc? olur.


D??ER ÖZELL?KLER?

En egoist burçtur. Daima do?ruyu o bilir, onun yapt?klar?, dü?ündükleri, sözleri do?rudur. Onun izinden gidilmelidir. O, her ?eyde, her zaman ilk ve önder olmak için vard?r. Lider olmak en ba?ta gelen arzusudur. Bulundu?u ?artlar içinde bir ?ekilde önder olmay? ba?ar?r. Evinde, arkada?lar? aras?nda, i?inde, okulda, bir eylemin ba?lamas?nda veya bir toplumda.

Son derece aktif, hareketli olup istekleri çok güçlüdür. Aceleci oldu?u için dikkatsizdir. Çabuk eyleme geçer.

Pratik bir zekas? vard?r. Kolayca kavrar. Çabuk sonuca gider. Ba?ar?l? olma h?rs? ve çabas? güçlüdür. Böylece hep önde dikkat çekici olmal?d?r. Çabuk ilgilenir, çabuk b?kar.

Dü?ündü?ünü hemen uygulamak ister. Aksi halde onun hükmü geçer çünkü yeni dü?ünceler gündemdedir. Bu onu maymun i?tahl? gibi gösterir. Asl?nda o sürekli yenilik pe?indedir. Fakat bu sab?rs?zl?k ve dikkatsizlik yüzünden pek çok önemli noktalar? kaç?rd???n?n fark?nda de?ildir. Zaten ba?kalar?n?n fikirlerine pek önem vermez.

Dinler gibi görünür ama dinlemiyordur. Arkas?n? dönüp kendi fikrini uygular. Do?ru bildi?inden o kadar emindir ki, ben giderim, herkes benim pe?imden gelsin der. Dönüp de arkas?n? kontrol bile etmez. Yani sorumluluk almaz.

Hiçbir ?eyi kendi hatas? olarak görmez. Ba?kalar?na yükler. ??ler istedi?i gibi gitmezse h?nc?n? ba?kalar?ndan ç?kar?r. K?saca hayata bak??? sadece kendi bak?? kapasitesi içindedir. Ba?kalar?n?n gözünden bakmay? beceremez.

Ne?eli, canl?, hayat dolu ve cömerttir. Ya?lanmay? asla kabul etmez. Onun için geçmi? de?il ?u an vard?r. Spor yapmaya ve devaml? hareketli olma?a özen gösterir. Enerjisini ancak böyle kullanabilir. Onun için bedensel hareket de en az fikirsel hareket kadar önemlidir. Bu yüzden bedensel sorunlar? olmamal?d?r. Olursa da onlar? bir an evvel halletmeye çal???r. Hasta olmaktan ho?lanmaz ve hasta oldu?unu da kabul etmez. Aya?a kalkmak için iyice iyile?meyi bekleyemez.

Dü?ünmeden hemen tepki gösterir. Çabuk öfkelenir. Kavgaya hemen haz?rd?rlar. Tepesi att? m? gözü bir ?ey görmez. Ama kinci de?ildir. ?çi d??? birdir. ?kiyüzlülük yapmaz. Kendi gibi ba?kalar?n? da kolayca eyleme geçirir. Aç?k, net ve k?sa yoldan gittikleri için ayr?nt?lar içinde kaybolmadan sorunlara çözüm bulabilirler. Cesaretli ve te?vik edici olu?lar? insana güç verir, ancak sürekli "ben" demeleri insan? b?kt?r?r...

A?kta ihtirasl? ve oldukça da k?skançt?r. Arad???n? bulmu?sa sad?k, anlay??l? ve sevecen bir e? olur. Sevilmek onu daha ba?ar?l? ve çekici yapar. Kazak erkekli?i asla elden b?rakmaz. Macera, özgürlük, risklere girmek, etrafa meydan okumak, rekabet gibi heyecanlardan çok ho?lan?r.

Sezgi gücü çok kuvvetlidir. Bu onlarda baz? korkulara ve zanlara sebep olur. Özellikle ölümden çok korkarlar ama belli etmezler. Her ne kadar at?p tutsalar da, vurdumduymaz gibi davransalar da içlerinde bu korkuyu ta??rlar.

Koç çocuklar? çok soru sorarlar. Her ?eyi iyi ö?renmek isterler. Üstünkörü cevaplardan tatmin olmazlar. Tekrar tekrar sorarlar. Koç kad?nlar? erkeklerle arkada?l?k etmeyi daha çok severler.

Bilimsel konulara ilgi duyar. Ama ben bilirimcilikleri yüzünden pek çok f?rsat? ve faydal? konular? kaç?r?rlar.

Sab?rl? ve sebatkar olmay?, dü?ünerek hareket etme?i; benden ba?kalar?n?n da do?ru bildikleri ?eyler vard?r diyebilmeyi; ve at gözlüklerini ç?karabilme?i ö?renmelidir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://erkan--petekkaya.yetkinforum.com
 
Koç Burcu « Burçlar?n Özellikleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Erkan Petekkaya Ailesi :: Genel :: Burç/Astroloji-
Buraya geçin: